skip to Main Content
[font_awesome icon="phone"] 1-800-987-654[font_awesome icon="envelope"] admin@totalwptheme.com[font_awesome icon="user"][wp_login_url text="User Login" logout_text="Logout"]

Het familiebedrijf

Uit een onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69% van de bedrijven in Nederland familiebedrijven zijn, wat erop neerkomt dat ongeveer 260.000 bedrijven in ons land door families worden gerund, in welke vorm dan ook. Dat is dus een behoorlijk aandeel van de Nederlandse economie. Maar wat wordt precies verstaan onder een familiebedrijf?

De vorm

Een familiebedrijf kan verschillende vormen hebben, maar over het algemeen wordt een familiebedrijf voor het grootste deel beheerd door één familie. Bij Nyenrode hanteert men een definitie om vast te stellen of het om een familiebedrijf gaat. Ze hebben hiervoor drie criteria opgesteld. Om aangemerkt te worden als familiebedrijf moet je aan twee van de drie criteria voldoen.

  • De meerderheid, of minimaal twee leden van de bedrijfsleiding behoren tot één familie
  • Meer dan de helft van het bedrijf is in handen van één familie.
  • Meer dan de helft van de bevoegdheid is in handen van één familie.

Groeien als familiebedrijf

Als je als bedrijf aan minimaal twee van deze criteria voldoet, kun je als familie over de voortgang en de groei van het bedrijf beslissen. Soms is er bijvoorbeeld een zakelijk krediet nodig voor nieuwe apparatuur, een grotere voorraad of een andere investering. Als familie beslis je dan of je een lening via de website qeld.com/nl-nl aanvraagt of dat je de betreffende investering nog even uitstelt. Omdat de zakelijke belangen binnen het familiebedrijf nagenoeg dezelfde zijn zullen de meeste leden deze snelle, flexibele en eenvoudige manier om tijdelijk meer financiële ruimte te creëren, serieus overwegen.

Een wisselende dynamiek

Binnen het familiebedrijf zorgen de diverse functies van de betrokkenen voor een interne dynamiek. Sommige familieleden zijn geen bedrijfseigenaar en nemen ook niet actief deel aan het bedrijf. Er kan zelfs sprake zijn van externe mede-eigenaren, directieleden of toezichthouders. Maar het komt ook voor dat familieleden wel in het bedrijf werken, maar geen eigenaar zijn. Of ze zijn wel eigenaar maar werken niet mee in het bedrijf.

Back To Top