skip to Main Content
[font_awesome icon="phone"] 1-800-987-654[font_awesome icon="envelope"] admin@totalwptheme.com[font_awesome icon="user"][wp_login_url text="User Login" logout_text="Logout"]

Een gezin vormen middels adoptie

Voor sommige mensen is het niet mogelijk om zelf kinderen te krijgen. Al eeuwenlang gaan mensen die ongewenst kinderloos zijn, over tot adoptie om toch een gezin te kunnen vormen. Ook voor alleenstaande mannen of vrouwen en homostellen is adoptie tegenwoordig een mogelijkheid om een gezin te stichten. Daarnaast kunnen mensen voor adoptie kiezen uit idealisme: waarom zelf kinderen krijgen als er zoveel kinderen op de wereld zijn voor wie niemand kan zorgen?

Een langdurige procedure

Kiezen voor adoptie moet echter een weloverwogen keuze zijn. De procedure die er uiteindelijk toe leidt dat je een kind mag verwelkomen is moeilijk en duurt lang. In het belang van de vaak kwetsbare adoptiekinderen uit zowel binnen- als buitenland zijn er verplichte oudercursussen die gevolgd moeten worden. Ook een onderzoek, uitgevoerd door de Raad voor de Kinderbescherming, maakt deel uit van de procedure.

Voor adoptiekinderen uit het buitenland geldt dat het land van herkomst bepaalt welke ouders in aanmerking komen voor adoptie. In sommige gevallen worden eisen gesteld wat betreft leeftijd, geloof, inkomen en geaardheid. In andere gevallen worden aanbevelingsbrieven van familie, vrienden en werkgevers van de aspirant-adoptieouders opgevraagd door de autoriteiten van het betreffende land. Ook foto’s worden opgestuurd: om de procedure zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, laten ouders zichzelf uiteraard van hun beste kant zien, in nette pakken en de mooiste jurken die ze hebben.

Eindelijk een gezin!

Het starten van een adoptieprocedure biedt geen garantie dat er een adoptiekindje verwelkomd kan worden. Het komt regelmatig voor dat de procedures voor korte of langere tijd opgeschort worden waardoor er geen kinderen geadopteerd kunnen worden. Dat gebeurt in het belang van de kinderen en met het oog op zorgvuldigheid. Als adoptieouders uiteindelijk toch een kindje in hun armen kunnen sluiten, is dat – net als bij een geboorte – een onvergetelijk moment.

Zorgen voor een kind, het met liefde omringen en opvoeden tot een zelfstandige volwassene is voor veel mensen het belangrijkste doel in hun leven. Alle mooie momenten, maar zeker ook de moeilijke tijden die gezinsleden samen beleven, zorgen uiteindelijk voor een band die speciaal en uniek is. Voor adoptiegezinnen geldt precies hetzelfde. Ouders die zowel biologische als geadopteerde kinderen hebben bevestigen dat, ondanks de verschillen, de liefde voor al hun kinderen even groot is.

Back To Top